در حال بارگذاری...

گالری

mortezamoghadam

تعداد پستها: 44

درباره ما

بازسازی مرکز تصویربرداری و mri پردیس / قزوین
SARV Villa|2019
DAZHYAR RESTAURANT|2018
QODS residential building-2019
بازسازی مرکز تصویربرداری و mri پردیس / قزوین
بازسازی مرکز تصویربرداری و mri پردیس / قزوین
ساختمان تجاری و مسکونی(تک واحدی) مرز
ساختمان مسکونی آوینی  قم
Aghasht Villa|2019
Aghasht Villa|2019
Aghasht Villa|2019
Saqqez clinic/2018-in progress
AVINI Residential building ساختمان اوینی
ساختمان پله کردستان
Taheri Villa/2018
مجتمع مسکونی پله کردستان
Zhowan cafe
مسجد ادیان گرمسار
ساختمان مسکونی سالاریه / قم
ساختمان پله کردستان
Saqqez clinic/2018
مسجد دانشگاه گرمسار
رستوارن گپ
Saqqez clinic/2018
ساختمان تجاري مسكوني مرز
Salariyeh residential building
پله خانه کردستان
ساختمان مسكوني آويني - قم - در حال ساخت .
ساختمان مسکونی اوینی
ساختمان مسكوني شهر قدس - ٢٠١٧